Enterprise Information

Enterprise Information

Company Profile

Established

June 8, 1957

Headquarters

Shinjuku Mitsui Building No. 2, 3-2-11 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
TEL : +81-3-3345-2150 FAX : +81-3-3345-2168

Capital

¥3,426 million (As of end of March, 2023)

End of Fiscal Year

March

Non-Consolidated Sales

¥6,350 million (As of the end of March, 2023)

Consolidated Sales

¥10,285 million (As of the end of March, 2023)

Non-Consolidated Employees

131 (As of the end of March, 2023)

Consolidated Employees

167 (As of the end of March, 2023)

Bank References

MUFG Bank, Ltd, Shinjuku Shintoshin Branch
Mizuho Bank, Shinjuku Nishiguchi Branch
Sumitomo Mitsui Banking, Shinjuku Nishiguchi Branch
Resona Bank, Shintoshin Banking Department
Mitsubishi UFJ Trust and Banking, Head Office

Executive Officers

President & CEO Satoru Isaka
Managing Director Naoki Furuhata
Director Koji Furuta
Director Shoji Hasegawa
Director Makoto Koyanagi
Director Hiroaki Koganemaru
Director Shinji Yokoyama
Outside Director Yusuke Date
Outside Director Akihisa Takizawa
Outside Director Junko Koshino
Fulltime Statutory Auditor Shin-ichiro Ishibashi
Outside Statutory Auditor Soichiro Akimoto
Outside Statutory Auditor Shintaro Furuya